Archives: Cision feed

All-time high in QuickMIC® abstracts at ECCMID 2024

The diagnostics company Gradientech today announces that six QuickMIC® abstracts will be presented at the 34th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) in Barcelona, Spain 27-30 April 2024.

Rekordmånga QuickMIC®-abstract på ECCMID 2024

Diagnostikföretaget Gradientech tillkännager idag att hela sex abstract med resultat från QuickMIC®-studier har accepterats och kommer presenteras vid den 34:e europeiska kongressen för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar (ECCMID) i Barcelona, Spanien 27-30 april 2024.

Gradientech offentliggör övertecknad företrädesemission

Gradientech AB (publ) meddelar att bolagets företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 6 december 2023 har avslutats. Emissionen övertecknades uppgående till totalt cirka 107 procent. Genom emissionen tillförs därmed Gradientech maximalt planerat belopp om cirka 25,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Gradientech announces oversubscribed rights issue

Gradientech AB (publ) announces that the company’s rights issue, for which the subscription period ended on December 6, 2023, has been completed. The issue was oversubscribed amounting to a total of approximately 107 percent. Through the issue, Gradientech will receive the maximum planned amount of approximately SEK 25.8 million before deduction of issue costs.

Arkiv

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book