IR Press releases 2021-05-12

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q1 2021 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se. 

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 0tkr (2tkr).
  • Nettoresultatet uppgick till -9 970tkr (-9164tkr).
  • Resultatet per aktie blev -0,82 kr (-1,14kr).
  • En extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade omett personaloptionsprogram om 525 000 optioner som ger innehavarna rätt, att vid måluppfyllnad av fyra milstolpar och en intjänandetid om 3 år, teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 kr per aktie.
  • QuickMIC installerades för första gången externti januari. Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomförde under kvartalet en betateststudie i utvärderingssyftesom omfattande 30 sepsispatientprover. 
  • QuickMIC tilldelades Red Dot Design Award 2021som är en av världens främsta industridesignutmärkelser.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • En extern granskning (bsi) av bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem genomfördes under april utan avvikelser.
  • I april tilldelades QuickMICäven iF Design Award 2021 som ärenav de främsta internationella utmärkelsernainom industridesign.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80