Image for Gradientech får patenträttigheter i Kina
IR Press releasesNews 2024-05-07

Gradientech får patenträttigheter i Kina

Diagnostikföretaget Gradientech har fått besked om att de beviljas patenträttigheter i Kina för sin QuickMIC®-kassett, testenheten för engångsbruk som är del i bolagets diagnostiksystem QuickMIC® för ultrasnabb antibiotikaresistensbestämning (AST).

Gradientech tillkännager att kinesiska patentverket SIPO har meddelat sin avsikt att bevilja patentansökan för QuickMIC®-kassetten som används i automatiserade system för antibiotikaresistensbestämning av mikroorganismer. Den kinesiska ansökan är baserad på den internationella patentansökan WO 2020/204799 som beskriver konstruktionen och funktionaliteten av den testenhet som inkluderar mikrofluidikbaserade delar, en optiskt transparent mittdel där patientens bakterier växer i stabila koncentrationsgradienter av antibiotika, och en enhet för inkapsling. När patentet för QuickMIC®-kassetten har registrerats hos SIPO är det giltigt till 2040.

Kassetten är en delprodukt i det CE-märkta QuickMIC®-systemet från Gradientech, det idag snabbaste diagnostiksystemet på marknaden för AST-testning direkt från positiv blododling för förbättrad behandling av sepsispatienter.

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, PhD, vd 

Tel: +46 736 29 35 80 

 

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se