Image for Gradientech lämnar in patentansökan gällande tidig prediktion av resistensmekanism med hjälp av maskininlärning
IR Press releases 2023-08-31

Gradientech lämnar in patentansökan gällande tidig prediktion av resistensmekanism med hjälp av maskininlärning

Diagnostikföretaget Gradientech AB (publ) meddelar idag att de lämnat in patentansökan till svenska patent- och registreringsverket (PRV). Patentansökan gäller användning av maskinlärningsbaserade metoder för att tidigt kunna detektera antibiotikaresistens i patientprover. Snabb detektion och övervakning av resistens är av stor betydelse eftersom multiresistenta bakterier och specifika multiresistensgener snabbt kan spridas i samhället och inom vården.

Patentansökan med ansökningsdag 30 augusti 2023 och titeln ”Resistance And/or Resistance Mechanism Prediction” täcker användning av maskinlärningsbaserade metoder för att tidigt flagga för kliniskt viktiga antibiotikaresistenser i patientprover som innehåller bakterier.

Den nya detektionsfunktionen kommer att tillföra betydande värde till Gradientechs antibiotikaresistenstest QuickMIC® idag det snabbaste AST-systemet på marknaden för positiva blododlingar, och som kan leverera detaljerade MIC-resultat på 2-4 timmar. Snabba behandlingsinsatser och infektionskontrollåtgärder är mycket viktiga när det gäller kliniskt utmanande läkemedelsresistens för att skydda både den enskilde patienten, sjukhusen och samhället i stort.

Den nya funktionen är ett tidigt varningssystem som ska göra det möjligt att upptäcka vissa resistenser redan efter halva den normala körtiden. Funktionen kommer att möjliggöra kontinuerlig övervakning av all information från QuickMIC-instrumentet för att omedelbart kunna flagga när en patient riskerar en svår läkemedelsresistens.

”Jag känner mig stolt över Gradientech teamet och vårt engagemang för att förbättra den kliniska hanteringen av kritiskt sjuka sepsis patienter, och att vi samtidigt kan vara med och bidra till att skydda samhället från spridningen av antibiotikaresistens”, säger Sara Thorslund, medgrundare och vd på Gradientech.

QuickMIC-systemet och dess gram-negativa panel är CE-märkta och kommersiellt tillgängliga i Europa men ännu inte tillgängliga för försäljning i USA.

 

För mer information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, vd

Tel: +46 736 29 35 80

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se