Image for Gradientech offentliggör resultat från europeisk klinisk studie
IR Press releases 2024-03-28

Gradientech offentliggör resultat från europeisk klinisk studie

Diagnostikbolaget Gradientech tillkännager idag publiceringen av data från den stora kliniska multicenterstudien av QuickMIC®-systemet i samarbete med ledande europeiska sjukhus. QuickMIC är det idag snabbaste diagnostiska systemet på marknaden för antibiotikaresistensbestämning (AST) av sepsisprover.

Kliniska studiedata från multicenterutvärderingen av QuickMIC-systemet visar att QuickMIC är mycket noggrant jämfört med referenstestningsmetoden för AST, buljongspädning. QuickMIC ger 95,6 procent överensstämmelse med MIC referensdata (Minimum Inhibitory Concentration) och mer än två gånger högre precision jämfört med referensmetoden.

Studien omfattar ett stort antal patientprover och prover med utvalda stammar med utmanande resistenser, totalt 559 olika bakteriestammar. Studien bekräftar QuickMIC-systemets ultrasnabba prestanda med ett genomsnitt på 3 timmar och 13 minuter per körning i verklig laboratoriemiljö.

Data från den kliniska studien är nu under granskning för vetenskaplig publicering. För att främja transparens och för att dela data med omvärlden har Gradientech idag gjort all studiedata tillgänglig via preprint-servern MedRxiv, nu tillgänglig för allmänheten på https://doi.org/10.1101/2024.03.20.24304581. University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro universitet och Uppsala universitet är medförfattare till artikeln.

”Jag är stolt över det arbete som vi åstadkommit på Gradientech och tacksam för de sjukhus som vi samarbetar och som har varit en del av utvärderingen av QuickMIC-systemet. I studiedata vill jag särskilt peka på den höga precisionen och reproducerbarheten. Det visar att den banbrytande linjära gradientteknik som QuickMIC bygger på, ger exakta MIC-värden i varje enskilt test – något som möjliggör markant förbättrad diagnostik och behandling för patienter med bakteriell sepsis”, säger Christer Malmberg, Chief Scientist på Gradientech.

QuickMIC-systemets ultrasnabba och exakta AST-resultat gör det möjligt för sepsispatienter att få patientspecifik behandling med rätt antibiotika i rätt dos, på rekordtid. Den modulära designen där användaren själv bestämmer testkapaciteten gör QuickMIC attraktivt för både små och stora sjukhuslaboratorier. QuickMIC och dess gramnegativa antibiotikapanel är CE-märkta och kommersiellt tillgängliga i Europa, men ännu inte godkända för försäljning i USA.

 

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, PhD, CEO 

Tel: +46 736 29 35 80 

 

Om Gradientech
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se