IR Press releases 2024-07-08

Gradientech offentliggör utfall av riktad emission av aktier

Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets riktade emission av aktier till ett begränsat antal befintliga aktieägare (”Emissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 4 juli 2024, har avslutats. Den slutliga sammanräkningen visar att 3 109 849 aktier tecknades. Genom Emissionen tillförs Gradientech cirka 22,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Styrelsen i Gradientech AB (publ) beslutade den 5 juli 2024 genom två separata beslut om emission av totalt högst 3 
109 849 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Av dessa förutsätter 916 138 aktier godkännande av efterföljande extra bolagsstämma. Sammanlagt har 3 109 849 aktier tecknats.

Antal aktier och aktiekapital

Emissionen tillför Gradientech cirka 22,1 MSEK före emissionskostnader. Till följd av emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med maximalt 310 984,90 SEK till totalt 2 707 060,20 SEK och det totala antalet aktier kan komma att öka med 3 109 849 aktier till 27 070 602 aktier.

 

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Gradientech i samband med emissionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Adolfsson, CFO Gradientech

Tel: 0708207209

 

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC® gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se.