Image for Gradientech på ESCMID Global 2024
IR Press releasesNews 2024-04-25

Gradientech på ESCMID Global 2024

Diagnostikbolaget Gradientech kommer att presentera nya prestandadata från kliniska utvärderingar med sitt ultrasnabba QuickMIC[®]-system för antibiotikaresistensbestämning (AST) vid ESCMID Global 2024 i Barcelona, Spanien, 27-30 april.

ESCMID Global som organiseras av ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) är en av de största och mest inflytelserika kongresserna inom infektionssjukdomar och mikrobiologi, där över 16 000 yrkesverksamma från hela världen samlas. Gradientech presenterar två abstracts på kongressen, varav ett muntligt föredrag, som kommer att belysa kliniska data från QuickMIC®-studier i både miljöer med låg och hög resistens, tillsammans med nya resultat om tidig resistensprediktion med hjälp av maskininlärningsalgoritmer. Ytterligare fyra abstracts från externa sjukhus kommer att presentera prestandadata för QuickMIC.

− Det här året är jag extra stolt eftersom vi har ett rekordantal QuickMIC-studier som presenteras. Gradientech släpper dessutom sin nya e-bok ”Stop treating all patients equally” under kongressen. Tillsammans ger det oss en fantastisk plattform att visa hur ett ultrasnabbt diagnostiksystem med precisa MIC-värden kan ta AST till nästa nivå. Vi på Gradientech ser verkligen fram emot att träffa och diskutera detta med både ledande experter inom området och potentiella kunder under ESCMID Global, säger Sara Thorslund, vd och medgrundare på Gradientech.

Upptäck QuickMIC® på ESCMID Global 2024

27-30 april

Fira Gran Via, Barcelona

Gradientech Monter D28, utställningshallen

 

QuickMIC®-studier som presenteras

Abstract

När och var

Machine-learning assisted early flagging of extended-spectrum beta-lactamase harbouring resistant bacterial strains in a phenotypic rapid AST system, Reibenspies L et al.

Muntlig session, O1009
Datum: 29 april 2024
Tid: 14:30 – 16:00 CET

Ability of two rapid phenotypic AST methods to detect carbapenem resistance in Gram-negative bacteria directly from positive blood cultures, Degel-Broßmann N et al.

Poster-session, P1606

Datum: 29 april 2024

Tid: 12:00 – 13:30
 

Performance of a Novel Microfluidic Rapid AST Assay for Gram-Negative Bloodstream Infections in Low and High Resistance Settings, Malmberg C et al.  

Poster-session, P1602
Datum: 29 april 2024
Tid: 12:00 – 13:30

 

Evaluation of a novel system for rapid antimicrobial susceptibility testing of Gram-negative pathogens from positive blood cultures, Morecchiato F et al.

Poster-session, P1636
Datum: 29 april 2024

Tid: 12:00 – 13:30 CET

Evaluation of a new system for rapid antimicrobial susceptibility of Gram-negative bacteria directly from positive blood cultures, Tartaglione L et al.

Poster-session, P1637
Datum: 29 april 2024

Tid: 12:00 – 13:30 CET

Evaluation of the QuickMIC Rapid Antibiotic Susceptibility Testing Assay with carbapenem-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates, Réka M et.al

Poster-session, P1609
Datum: 29 april 2024
Tid: 12:00 – 13:30 CET

 

QuickMIC-systemets ultrasnabba och exakta AST-resultat gör det möjligt för sepsispatienter att få patientspecifik behandling med rätt antibiotika i rätt dos, på rekordtid. Den modulära designen där användaren själv bestämmer testkapaciteten gör QuickMIC attraktivt för både små och stora sjukhuslaboratorier. QuickMIC och dess gramnegativa antibiotikapanel är CE-märkta och kommersiellt tillgängliga i Europa, men ännu inte godkända för försäljning i USA.

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, PhD, CEO 

Tel: +46 736 29 35 80 

 

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se