IR Press releases 2022-04-22

Gradientech presenterar QuickMIC® på ECCMID 2022

Uppsala, Sverige, 22 april 2022.  Gradientech visar upp sitt ultra-snabba och precisa diagnostiksystem QuickMIC® den 23–26 april på ECCMID i Lissabon, en av världens främsta konferenser inom klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar med mer än 14 000 deltagare.

”Vi är väldigt glada över att äntligen få visa upp vårt QuickMIC-system för ledande expertis inom området. QuickMIC har potential att revolutionera marknaden för antibiotikaresistenstestning då det ger ultrasnabba resistenssvar vilket har stor betydelse för den svårt sjuka patienten och den behandlande läkaren därtill”, säger Sara Thorslund, VD på Gradientech.

QuickMIC är det potentiellt snabbaste systemet för tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter. Just nu pågår kliniska studier för att möjliggöra lansering av QuickMIC-systemet för diagnostiskt bruk först i Europa, därefter USA.

Upptäck QuickMIC på ECCMID 2022 

  • 23-26 april
  • Feira Internacional de Lisboa (FIL)
  • Monter 2-6.1 i utställningshall 3

QuickMIC-studier som presenteras
P0867, Malmberg C et. al, Rapid detection of carbapenem and third-generation cephalosporin resistance directly from positive blood cultures.

P0765, Andersson H.E et al, Clinical evaluation of the QuickMIC AST system for ultra-rapid MIC determination using positive blood cultures from patients with bacteraemia.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80