Image for Gradientech presenterar QuickMIC® på FEMS 2023
2023-07-07

Gradientech presenterar QuickMIC® på FEMS 2023

Gradientech visar upp sitt ultra-snabba och precisa diagnostiksystem QuickMIC® på europeiska mikrobiologernas kongress FEMS i Hamburg, Tyskland 9-13 juli 2023.

FEMS 2023 är det största evenemanget i Europa ägnat åt att visa upp den senaste utvecklingen inom mikrobiologi och koppla samman mikrobiologer från hela världen. FEMS grundades 1974 och är en mångsidig sammanslutning bestående av 55 medlemsorganisationer som omfattar cirka
30 000 professionella som är hängivna att utveckla mikrobiologi-området till förmån för samhället.

“Vi är glada över att delta och visa upp vårt innovativa QuickMIC-system för ledande experter inom området. QuickMIC är det snabbaste fenotypiska diagnostiksystemet för antibiotikaresistenstestning (AST) av sepsisprover på marknaden idag med resultat tillgängliga inom 2–4 timmar från positiv blododling och fyller ett betydande behov på det mikrobiologiska laboratoriet. I kombination med dess exakta, linjära MIC-resultat tror vi att vi tar AST till en helt ny nivå av klinisk nytta”, säger Sara Thorslund, VD för Gradientech.

Gradientech är stolta över att sponsra evenemanget och ser fram emot att knyta kontakt med betydande personer inom detta viktiga område. Välkommen till vår monter B38 för att prata med teamet och få en demo av QuickMIC-systemet.

För mer information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, vd Gradientech
Tel: +46 736 29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se  

Om Gradientech
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC® gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se  

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book