IR Press releases 2020-04-20

Gradientech publicerar årsredovisning för 2019

Gradientechs årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Gradientech AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets hemsida www.gradientech.se 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80