IR Press releases 2021-04-19

Gradientech publicerar årsredovisning för 2020

Gradientechs årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Gradientech AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets hemsida www.gradientech.se 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80