IR Press releases 2022-04-19

Gradientech publicerar årsredovisning för 2021

Gradientechs årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Gradientech AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets hemsida gradientech.se/investerare-sv/finansiella-rapporter.