IR Press releases 2023-04-14

Gradientech publicerar årsredovisning för 2022

Gradientechs årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Gradientech AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets hemsida gradientech.se/investerare-sv/finansiella-rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
 

Urban Adolfsson, CFO
 

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations