Image for Gradientech släpper ny e-bok
IR Press releasesNews 2024-05-02

Gradientech släpper ny e-bok

Diagnostikföretaget Gradientech lanserar sin nya e-bok med titeln "Stop treating all patients equally" – en framtida strategi för individanpassad och förbättrad behandling av sepsispatienter.

E-boken är framtagen tillsammans med ledande experter inom området för att belysa de behov och de kliniska utmaningar som behandling av patienter med bakteriell sepsis står inför idag, och hur detta kan adresseras i modern sjukvård. Konceptet med individanpassad antibiotikabehandling vid bakteriell sepsis som baseras på precisionsdiagnostik innebär att gå ifrån ”one-size-fits-all”-paradigmet, och istället låta precisa laboratorieresultat och patientrelaterade faktorer vägleda antibiotikabehandlingen.

– Denna e-bok är en utmärkt guide till var vi är idag och vart vi behöver vara för att kunna omhänderta patienter med sepsis. Jag är hoppfull om att den målinriktade precisionsdiagnostik och det tillvägagångssätt för antibiotikabehandling av sepsispatienter som diskuteras i e-boken snart kommer att bli en del av min dagliga medicinpraktik, säger MD Prof. Jeffrey Bender, infektionsläkare, medicinsk mikrobiolog, och Professor i klinisk pediatrik på City of Hope Comprehensive Cancer Center i Los Angeles, USA samt medlem av Gradientechs vetenskapliga råd.

E-boken beskriver också den betydande kliniska nyttan av ultrasnabb antibiotikaresistensbestämning (AST), behovet av exakta MIC-värden (Minimum Inhibitory Concentration) och vad rätt dos antibiotika kan betyda för förbättrad behandling av sepsispatienter.

– Varje sepsisfall är unikt och utmanande och jag är övertygad om att vårt unika ultrasnabba och precisa QuickMIC®-system kan spela en betydande roll och bidra till paradigmskiftet med snabb AST-diagnostik, säger Sara Thorslund, vd och medgrundare på Gradientech.

Sepsis är fortfarande den främsta dödsorsaken på sjukhus, kopplat till cirka 20 procent av dödsfallen i världen. I USA rapporteras sepsis vara det dyraste tillståndet att behandla, och står för över 6 procent av de totala sjukvårdskostnaderna i USA med hela 62 miljarder dollar.

Länk till ebook “Stop treating all patients equally”: https://gradientech.se/learn/e-book-stop-treating-all-patients-equally

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, PhD, vd 

Tel: +46 736 29 35 80 

 

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se