Image for Gradientech slutför framgångsrika pre-kliniska studier i USA
2024-01-19

Gradientech slutför framgångsrika pre-kliniska studier i USA

Diagnostikföretaget Gradientech AB (publ) meddelar idag att man har slutfört sina prekliniska studier av QuickMIC®-systemet i USA med framgångsrika resultat.

Den prekliniska testningen av QuickMIC®-systemet har omfattat cirka 100 kliniska patientprover och genomfördes på två välrenommerade kliniska sjukhuslaboratorier i USA. Utvärderingen av Gradientechs diagnostiksystem för ultrasnabb antibiotikaresistenstestning (AST) visade på utmärkt prestanda och ser lovande ut inför den kommande regulatoriska FDA-studien. Resultaten från den pre-kliniska testningen i USA kommer att presenteras på ledande mikrobiologikonferenser under nästa år.

”Det är väldigt glädjande att vi nu har slutfört pre-kliniska studier av QuickMIC i USA och fått resultat med lika utmärkta kliniska prestandadata som vi fick i våra europeiska kliniska studier inför systemets CE-märkning. Detta bådar gott för Gradientech och möjligheten att verka på den amerikanska marknaden”, säger Marc van Nuenen, VP Business Development US på Gradientech.

 

“Mitt team har nyligen samarbetat med Gradientech i en forskningsstudie för att utvärderat deras nya teknologi som gör det möjligt att rapportera MIC-värden (Minimum Inhibitory Concentration) från positiv blododling inom 4 timmar. Resultaten från studien är lovande och visar på hög överensstämmelse med resultat från traditionell AST från bakterieisolat. Snabb AST är ett extremt spännande område med potential att förbättra patientvården; ett resultat inom 4 timmar från detekterad bakterietillväxt i blodet skulle avsevärt korta tiden från infektion till resultat för att guida optimal behandling.  Vi ser fram emot fler samarbeten och att följa hur systemet presterar vid ännu större multi-siteutvärderingar med ett ännu större antal prover,” säger Matthew Faron, läkare och biträdande professor i patologi vid Medical College of Wisconsin (MCW), Milwaukee.

QuickMIC-systemet och dess gram-negativa panel är CE märkta och kommersiellt tillgängliga i Europa men ännu inte tillgängliga för försäljning i USA.

 

För mer information vänligen kontakta:
Marc van Nuenen, VP Business Development US

Tel: + 1 919 808 7190
marc.vannuenen@gradientech.se

Sara Thorslund, PhD, CEO

Tel: +46 736 29 35 80

sara.thorslund@gradientech.se

 
Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se

 
 

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book