Image for Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC® uppnår CE-IVD-märkning
2022-05-24

Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC® uppnår CE-IVD-märkning

Diagnostikföretaget Gradientech meddelar idag CE-IVD-registrering av sin första diagnostikprodukt QuickMIC® och dess gram-negativa panel. QuickMIC-systemet blir det snabbaste på marknaden för tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter.

”CE-IVD registreringen är en viktig milstolpe för Gradientech. Tillsammans med de framgångsrika resultaten från den kliniska studien är nu QuickMIC-systemet redo för den europeiska marknaden. Idag känner jag mig väldigt stolt och glad då vi efter år av hårt arbete kan erbjuda nästa generations antibiotikaresistenstestning inom ett globalt mycket viktigt och prioriterat område”, säger Sara Thorslund, VD för Gradientech. 

QuickMIC-systemets ultrasnabba och precisa resultat möjliggör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik individanpassad guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Den modulära designen gör det flexibelt och gör det möjligt för sjukhusen att börja i liten skala för att sedan skala upp beroende på behov.

”Det finns idag ett stort, men ännu inte löst, medicinskt behov av snabb tillgång till fenotypisk antibiotikaresistensdata för gram-negativa bakterier. QuickMIC fyller verkligen detta behov och kan få en avgörande roll i sjukhusens viktiga arbete för att förbättra vården för sepsispatienter”, säger Holger Rohde MD Prof. Molecular Microbiology, Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2023 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book