Image for Ny klinisk studie ska utvärdera QuickMIC® i det diagnostiska arbetsflödet vid urosepsis
IR Press releases 2024-03-05

Ny klinisk studie ska utvärdera QuickMIC® i det diagnostiska arbetsflödet vid urosepsis

Uppsala, 5 mars 2024. Diagnostikföretaget Gradientech tillkännager idag starten av en ny prospektiv observationsstudie av QuickMIC®-systemet i samarbete med biträdande professor Martin Sundqvist vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Studien, som initierats av Dr Sundqvist, kommer att undersöka den kliniska nyttan av ett nytt snabbt arbetsflöde för prediktion av optimal antibiotikabehandling för patienter med urosepsis. Urosepsis orsakas av infektioner i urinvägarna där den sepsisorsakande bakterien förekommer i urinen och ofta, men inte alltid, även i patientens blod.

Resultaten från QuickMIC när man testar isolat direkt från urinodling kommer att användas för att förutsäga AST-resultat (antibiotikaresistensbestämning) av bakterierna och sedan jämföras med resultat från positiv blododling från samma patient. Den kliniska studien kommer jämföra tiden till AST-resultat för urinodlingen och den positiva blododlingen för urosepsispatienter.

– Urinvägsinfektioner som orsakar sepsis är ett utmanande problem inom vården idag, där riktad behandling i tidig fas baserad på AST-resultat från urinodling potentiellt kan minska både användningen av bredspektrumantibiotika och dess biverkningar, och minska tiden på sjukhus, säger Martin Sundqvist, överläkare och biträdande professor i klinisk mikrobiologi på Universitetssjukhuset Örebro.

– Det här är en mycket intressant studie ur flera perspektiv. Vi har såklart som mål att studien ska visa på en viktig klinisk effekt, men den kan också komma att bredda den avsedda användningen av QuickMIC-systemet, säger Sara Thorslund, medgrundare och vd för Gradientech.

QuickMIC-systemets ultrasnabba och exakta AST-resultat gör det möjligt för sepsispatienter att få patientspecifik behandling med rätt antibiotika i rätt dos, på rekordtid. Den modulära designen där användaren själv bestämmer testkapaciteten gör QuickMIC attraktivt för både små och stora sjukhuslaboratorier. QuickMIC och dess gramnegativa antibiotikapanel är CE-märkta och kommersiellt tillgängliga i Europa, men ännu inte godkända för försäljning i USA.

 

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, PhD, CEO 

Tel: +46 736 29 35 80 

 

 

Om Gradientech
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se