2022-03-28

Ny QuickMIC®-studie publicerad i Frontiers

Uppsala, 28 mars 2022. Gradientech AB (publ) meddelar idag att en ny vetenskaplig studie av bolagets diagnostiksystem QuickMIC® publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Frontiers. Studien visar på signifikant minskning i tid till möjlig guidning av korrekt antibiotikabehandling av svårt sjuka sepsispatienter.

Det vetenskapliga arbetet är ett samarbete mellan Gradientech och forskare och kliniker på Uppsala Universitet och Uppsala Akademiska Sjukhus, med det primära syftet att utvärdera QuickMIC-systemets prestanda med avseende på hastighet, exakthet och precision i jämförelse med traditionella antibiotikakänslighetsmetoder (AST).

Författarna drar slutsatsen att QuickMIC är en snabbare diagnostiklösning jämfört med konventionell diagnostik, och kan minska svarstiden på kliniska prover med minst 40 procent med hög överensstämmelse till den gällande referensmetoden för AST. Som ett resultat av de signifikant minskade svarstiderna för kliniska prover kan diagnostiksystemet bidra till tidigare och mer riktad antibiotikabehandling och därmed förbättra vårdkvaliteten för svårt sjuka sepsispatienter.

”Snabbheten för QuickMIC-systemet och den signifikanta minskningen i svarstid jämfört med rutindiagnostik är väldigt lovande och kan få stor betydelse för guidning av antibiotikabehandling av sepsispatienter i framtiden”, säger Christer Malmberg, Chief Scientist på Gradientech och huvudförfattare till artikeln.

Studien är publicerad i Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, en välrenommerad vetenskaplig tidskrift som publicerar forskningsstudier som täcker alla aspekter inom diagnos, behandling och profylax av infektionssjukdomar. Tidskriften är del av Frontiers, ett världsledande publikationshus vars syfte är att öka spridningen av forskningsresultat via fri tillgång till vetenskapliga studier med hög kvalitet. Gradientech stödjer principen om öppen och fri tillgång till forskningsresultat.

Läs artikeln i sin helhet här:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.758262/full

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Malmberg, PhD, Chief Scientist, Gradientech
Tel: +46 762 01 40 11
christer.malmberg@gradientech.se

Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: +46 736 29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2023 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book