Image for Ny världsledande expertis till Gradientechs vetenskapliga råd
IR Press releases 2022-04-12

Ny världsledande expertis till Gradientechs vetenskapliga råd

Diagnostikbolaget Gradientech meddelar idag att Elisabet Nielsen, universitetslektor och docent i klinisk farmaci på Uppsala universitet, tillträder som vetenskaplig rådgivare i bolagets välrenommerade internationella vetenskapliga råd.

Elisabet bedriver världsledande forskning inom området translationell precisionsmedicin. Hon besitter specialkompetens kring matematiska modeller för att förstå det dynamiska samspelet mellan bakterier, antibiotika och patient och dess innebörd för optimerad antibiotikaanvändning.

”Vi är väldigt glada över att välkomna Elisabet Nielsen. Hennes framstående forskning inom farmakometri, som handlar om hur patienter ska kunna få individanpassad dosering för optimal behandling, kommer att vara värdefull för oss och utvecklingen av vårt QuickMIC-system med dess unika egenskaper inom precisionsmedicin”, säger Sara Thorslund, VD på Gradientech.

 

Målet är att QuickMIC-systemet ska bli det snabbaste på marknaden för tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter. Just nu pågår kliniska studier för att möjliggöra lansering av QuickMIC-systemet för diagnostiskt bruk först i Europa, därefter USA.

 

”Jag ser mycket fram emot att vara del av nästa generations diagnostik inom precisionsmedicin, och bidra till ökad förståelse och användning av precisa MIC-värden. Individanpassade behandlingar är ett växande fält och allt vi kan bidra med som kan accelerera nya behandlingsstrategier kommer ha ett stort värde för både patienten och den behandlande läkaren,” säger Elisabet Nielsen, ny medlem i Gradientechs vetenskapliga råd.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80