IR Press releases 2022-10-20

Valberedning för Gradientech inför årsstämman 2023

Valberedningen för Gradientech AB inför årsstämman 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2022.

Valberedningen består av:

  • Henrik Didner, representerandes Monesi Förvaltnings AB
  • Allan Asp, representerandes Almi fonder
  • Andy Browning, nominerad av Sara Thorslund och Johan Kreuger
  • Mikael Lönn

 

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i Gradientech AB.

 

Årsstämman i Gradientech AB kommer att hållas onsdagen den 10 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till eller med brev till:

 

Gradientech AB

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

 

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2023. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80