Språk: sv

Gradientech stärker sitt kommersiella team

Diagnostikbolaget Gradientech meddelar idag att AnnaLotta Schiller Vestergren har utsetts till bolagets Chief Commercial Officer och hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. AnnaLotta har gedigen erfarenhet av internationella kommersiella organisationer, med närmare 30 år i ledande befattningar inom life science och diagnostik.

Gradientech: Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 36 i Uppsala.

Gradientech offentliggör resultat från europeisk klinisk studie

Diagnostikbolaget Gradientech tillkännager idag publiceringen av data från den stora kliniska multicenterstudien av QuickMIC®-systemet i samarbete med ledande europeiska sjukhus. QuickMIC är det idag snabbaste diagnostiska systemet på marknaden för antibiotikaresistensbestämning (AST) av sepsisprover.

Rekordmånga QuickMIC®-abstract på ECCMID 2024

Diagnostikföretaget Gradientech tillkännager idag att hela sex abstract med resultat från QuickMIC®-studier har accepterats och kommer presenteras vid den 34:e europeiska kongressen för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar (ECCMID) i Barcelona, Spanien 27-30 april 2024.

Arkiv