Informationstyper: NBR

Investor meeting, 27 November

On 27 November 2023 we will host an investor presentation in Stockholm where we will inform about the issue and provide a business update. Our Italian distributor a.d.a. and Stefan Willemsen, the company’s strategic advisor in the US, will also give their views on the respective markets and the potential for QuickMIC. You are warmly […]

Investerarmöte 27 november

Den 27 november 2023 anordnar vi en investerarpresentation i Stockholm där vi kommer att informera om emissionen och ge en verksamhetsuppdatering. Där kommer också vår italienska distributör a.d.a. och Stefan Willemsen, bolagets strategiska rådgivare i USA, ge sin syn på de respektive marknaderna och potentialen för QuickMIC. Varmt välkomna att delta på plats eller online! […]

ECCMID i Köpenhamn, april 2023

Gradientech kommer att ställa ut på ECCMID 2023 i Köpenhamn, Danmark den 15 till 18 april. ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases) är en av de största och mest betydelsefulla kongresserna inom området infektionssjukdomar och mikrobiologi. ECCMID samlar årligen över 14 000 yrkesverksamma från hela världen. Vi finns i vår monter C4-19 i […]

ECCMID, April 2022, Lisbon

Gradientech will exhibit at ECCMID 2023 in Copenhagen, Denmark from April 15th to 18th. ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases) is one of the most comprehensive and influential congresses in the field of infectious diseases and microbiology, bringing together over 14,000 professionals from all over the world. We look forward to meeting you at […]

ECCMID, April 2022, Lisbon

Gradientech will be displaying its QuickMIC system at ECCMID 2022, the world’s premier clinical microbiology & infectious diseases conference, taking place in Lisbon, on April 23-26. During the 32nd ECCMID conference, the public will have the opportunity to preview the QuickMIC system and meet the team behind its development. QuickMIC is an ultra-rapid system antibiotic […]

ECCMID i Lissabon, april 2022

Gradientech kommer att visa upp sitt QuickMIC-system på ECCMID 2022, världens främsta konferens för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar, som äger rum i Lissabon den 23-26 april 2022. Under den 32:a ECCMID-konferensen kommer allmänheten att få möjlighet att förhandsgranska QuickMIC-systemet och träffa teamet bakom dess utveckling. QuickMIC är ett ultrasnabbt system för antibiotikakänslighetstestning, designat för att ge […]

Arkiv