Investerare

Syftet med Gradientechs Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling. Här finner du pressmeddelanden och finansiella rapporter samt information om aktien och bolagsstyrning. 

Pågående företrädesemission

Styrelsen i Gradientech AB har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,8 MSEK. Teckningstiden pågår nu fram till och med den 6 december 2023. Här finner du all information om emissionen.

Till företrädesemissionen

Redeye Life Science Day 2023

Se presentationen som vd Sara Thorslund höll på investerarevent Redeye Life Science Day 2023 den 23 november.

Till presentationen

Årsredovisning 2022

Här kan du bland annat läsa om viktiga händelser under året, den marknad som vi riktar in oss på och bolagets strategi framåt.

Till årsredovisningen

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av bakteriers känslighet för antibiotika. Vi utvecklar nästa generations diagnostik som ger patienter rätt dos av rätt medicin vid rätt tidpunkt.

Läs mer om oss

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book