Investerare

Syftet med Gradientechs Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling. Här finner du pressmeddelanden och finansiella rapporter samt information om aktien och bolagsstyrning. 

Företrädesemission

Gradientech offentliggjorde den 8 december 2021 styrelsens beslut att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 83,4 MSEK.

Läs om emissionen

Redeye Life Science Day

VD Sara Thorslund presenterade Gradientech och den kommande lanseringen av QuickMIC på Redeye Life Science Day.

Se presentationen

Årsredovisning 2020

Här kan du bland annat läsa om viktiga händelser under året, den marknad som vi riktar in oss på och bolagets strategi framåt.

Till årsredovisningen

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av bakteriers känslighet för antibiotika. Vi utvecklar nästa generations diagnostik som ger patienter rätt dos av rätt medicin vid rätt tidpunkt.

Läs mer om oss