Investerare

Syftet med Gradientechs Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling. Här finner du pressmeddelanden och finansiella rapporter samt information om aktien och bolagsstyrning. 

Årsredovisning 2021

Här kan du bland annat läsa om viktiga händelser under året, den marknad som vi riktar in oss på och bolagets strategi framåt.

Till årsredovisningen

Redeye Theme: Medtech & Diagnostics 2022

VD Sara Thorslund presenterade Gradientech och den kommande lanseringen av QuickMIC på Redeyes investerarevent Medtech & Diagnostics 2022 den 11 maj 2022.

Se presentationen

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av bakteriers känslighet för antibiotika. Vi utvecklar nästa generations diagnostik som ger patienter rätt dos av rätt medicin vid rätt tidpunkt.

Läs mer om oss