Aktieägare

 

Efter den nyemission som genomfördes i april 2023 uppgår antalet aktieägare till 675. De största ägarna per 25 april 2023 framgår av tabellen.

Aktieägare Antal aktier Innehav/röster, %
Monesi Förvaltnings AB 2 282 346 12,83
Almi Invest Östra Mellansverige 795 500 4,47
Nordnet Pensionsförsäkring AB 555 879 3,12
a.d.a. SRL 550 000 3,09
Almi Invest AB 485 180 2,73
Fredrik Skytt 469 123 2,64
Sara Thorslund 404 500 2,27
Johan Kreuger 400 000 2,25
Mikael Lönn 325 804 1,83
Uppsala Universitet Invest AB 324 400 1,82
Övriga 11 202 518 62,95
Totalt 17 795 250 100,00

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book