Aktieägare

 

Efter den nyemission som genomfördes i december 2021 uppgår antalet aktieägare till 680. De största ägarna per 28 februari 2022 framgår av tabellen.

Aktieägare Antal aktier Innehav/röster, %
Monesi Förvaltnings AB 1 782 346 11,16
Almi Invest Östra Mellansverige 795 500 4,98
Nordnet Pensionsförsäkring AB 614 605 3,85
Almi Invest AB 485 180 3,04
Fredrik Skytt 469 123 2,94
Sara Thorslund 402 000 2,52
Johan Kreuger 400 000 2,50
Uppsala universitet Invest AB 324 400 2,03
Mikael Lönn 282 364 1,77
Nitator Förvaltnings AB 259 658 1,63
Calyptra AB 258 666 1,62
Övriga 9 900 351 61,96
Totalt 15 974 193 100,00