Bolagsstyrning

Gradientech är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen baseras på aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden, bolagets bolagsordning, interna styrdokument samt andra tillämpliga lagar, regler och rekommendationer.

Årsstämma 2023

Gradientechs årsstämma ägde rum den 9 maj 2023. Här finns information inför stämman. Här finns även all dokumentation från tidigare stämmor.

Till bolagsstämmor

Valberedning

Det är valberedningens uppgift att bereda och föreslå val av ordförande till årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Läs mer

Styrelse

Styrelsen består av de ordinarie ledamöterna: Gisela Sitbon (ordförande), Laura Chirica, Henrik Didner, Rolf Ehrnström, Dr Hilja Ibert och Dr Nedal Safwat. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

Läs mer

Ledning

Bolagets exekutiva ledning består av Sara Thorslund, verkställande direktör, Urban Adolfsson, finanschef, Peter Karlberg, kommersiell chef, och Marcus Berglund, utvecklingschef. I den utökade operativa ledningsgruppen ingår nio personer.

Läs mer

Revisor

Revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som huvudrevisor, är bolagets revisorer för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har varit bolagets revisor sedan 2017.

Till Grant Thornton

Bolagsstyrning

Läs om Gradientechs bolagsstyrning under 2022.

Till dokumentet

Bolagsordning

Gradientechs bolagsordning antogs vid årsstämman den 9 maj 2023.

Läs PDF

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book