Ledningsgrupp

Bolagets exekutiva ledning består av Sara Thorslund, verkställande direktör, Urban Adolfsson, finanschef, Peter Karlberg, kommersiell chef, och Marcus Berglund, utvecklingschef. I den utökade operativa ledningsgruppen ingår 8 personer.

Portrait of Sara Thorslund, PhD

Sara Thorslund, PhD

Chief Executive Officer

Portrait of Urban Adolfsson

Urban Adolfsson

Chief Financial Officer

Portrait of Peter Karlberg

Peter Karlberg

VP Sales

Portrait of Marcus Berglund

Marcus Berglund

Chief Technology Officer

Portrait of Ann-Sofie Andersson

Ann-Sofie Andersson

Marketing & Communication Manager

Portrait of Christer Malmberg, PhD

Christer Malmberg, PhD

Chief Scientist

Portrait of Martin Karlsson, PhD

Martin Karlsson, PhD

Production & Supply Manager

Portrait of Cecilia Johansson, PhD

Cecilia Johansson, PhD

Head of Microbiology