Ledningsgrupp

Bolagets exekutiva ledning består av Sara Thorslund, verkställande direktör, Hans Richter, Chief Financial Officer, Peter Berkius, Chief Commercial Officer, och Marcus Berglund, Chief Technology Officer. I den utökade operativa ledningsgruppen ingår 9 personer.

Portrait of Sara Thorslund, PhD

Sara Thorslund, PhD

Chief Executive Officer

Portrait of Hans Richter

Hans Richter

Chief Financial Officer

Portrait of Peter Berkius

Peter Berkius

Chief Commercial Officer

Portrait of Ann-Sofie Andersson

Ann-Sofie Andersson

Sales & Marketing Manager

Portrait of Marcus Berglund

Marcus Berglund

Chief Technology Officer

Portrait of Christer Malmberg, PhD

Christer Malmberg, PhD

Chief Scientist

Portrait of Martin Karlsson, PhD

Martin Karlsson, PhD

Production & Supply Manager

Portrait of Cecilia Johansson, PhD

Cecilia Johansson, PhD

Head of Microbiology

Portrait of David Rönnholm

David Rönnholm

Product Development Manager