Finansiell kalender 2022

Årsstämma 2022 | 11 maj 2022

Delårsrapport Q1 2022 | 19 maj 2022

Delårsrapport Q2 2022 | 24 augusti 2022

Delårsrapport Q3 2022 | 17 november 2022

Bokslutskommuniké 2022 | 16 februari 2023