Årsredovisning 2023

Här finner du utdrag från vår årsredovisning med länkar för att läsa vidare. Du kan också ladda ner hela årsredovisningen som en interaktiv och klickbar PDF där det är lätt att navigera mellan de olika avsnitten med hjälp av navigeringsmenyn högst upp på sidan.

Årsredovisning 2023 [PDF] 

Kort om Gradientech

Gradientech utvecklar och säljer nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC® gör oss världsledande inom ultrasnabb antibiotikaresistensbestämning och gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. QuickMIC bygger på innovation i framkant, har belönats med de främsta industridesignpriserna och klassas som en Breakthrough Device av amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala.

Till introduktionen

 

QuickMIC® – Marknadens snabbaste resistensbestämning

QuickMIC® diagnostiserar vilken antibiotika en sepsispatient med bakterier i blodet bör behandlas med, och visar mot vilka antibiotika patientens bakterier är resistenta. QuickMIC är avsett för bruk på sjukhusbaserade mikrobiologilaboratorier och använder positiv blodkultur som startprov. Det här ska jämföras med de gängse systemen för resistensbestämning som kräver förodling av den positiva blodkulturen. Kvantitativa resistensvärden, så kallade MIC-värden (Minimum Inhibitory Concentration), erhålls inom 2-4 timmar. Detta gör QuickMIC till det snabbaste diagnostiksystemet för antibiotikaresistens-bestämning av sepsisprover på marknaden.

Läs mer om QuickMIC

Ett händelserikt år med många viktiga framsteg

Läs Saras vd-ord där hon berättar om några viktiga milstolpar som Gradientech uppnådde under året:

  • FDA klassade QuickMIC® som ett så kallat Breakthrough Device
  • Pre-kliniska studier i USA
  • Internationellt tillskott till styrelse
  • QuickMIC® nominerad till årets mikrobiologiprodukt
  • Utökade distributionskanaler

Läs Saras vd-ord

Marknad

Varje år insjuknar nära 50 miljoner människor i världen i sepsis och drygt 11 miljoner av dessa överlever inte. Att snabbt kunna avgöra optimala antibiotika för den enskilda patienten räddar liv och minskar risken för bestående men. Att snabbt kunna avgöra vilken antibiotika som ger bäst effekt för den enskilda sepsispatienten, och att rätt behandling används, har dessutom stor betydelse för att antibiotika ska fortsätta vara verksamt i framtiden. Detta är en stor och viktig samhällsutmaning som kräver initiativ både globalt och lokalt.

Läs mer om marknaden

Strategi

Vårt strategiska fokus är nu att driva försäljningen av QuickMIC® tillsammans med distributörer på den europeiska marknaden genom att kontinuerligt öka antalet instrument ute hos sjukhusens mikrobiologilaboratorier som skapar försäljning av tillhörande tester. Parallellt pågår utveckling och förberedelse för kliniska studier i USA med mål om ett framtida FDA-godkännande av QuickMIC.

Läs om vår strategiska inriktning

Hållbarhet

Utifrån genomförda intressent- och väsentlighetsanalyser har vi identifierat vad som är viktigt för våra intressenter och var Gradientech har störst möjlighet att vara med och påverka. Med underlag från analyserna har vi identifierat tre fokusområden inom hållbarhet:

  • Sjukvården
  • Teamet
  • Innovation och kunskap

Läs om våra hållbarhetsfokus