Företrädesemission 2023

Styrelsen i Gradientech AB har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,8 MSEK. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning för att möjliggöra satsningar inom främst sälj- och marknadsföring, produktion av marknadsgodkända instrument och tester, förbereda och starta kliniska studier i USA, samt produktionsuppskalning.

Investerarpresentation

Den 27 november anordnade Gradientech ett investerarmöte i Stockholm. Utöver bolagsinformation och detaljer om företrädesemissionen delade vår italienska distributör a.d.a. och Stefan Willemsen som är vår strategiska rådgivare i USA deras syn på de respektive marknaderna och potentialen för QuickMIC. Presentationen går bra att se i efterskott här.

Se presentationen

Tidplan

20 november 2023
Avstämningsdag i företrädesemissionen

22 november – 6 december 2023
Teckningsperiod

27 november 2023
Investerarpresentation i Stockholm (se detaljer ovan)

8 december 2023
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Så här gör du för att teckna aktier
med företrädesrätt

Om dina aktier är direktregistrerade

  • Från och med den 22 november 2023 kan du logga in på Nordic Issuing och fylla i det antal rätter som du önskar nyttja, antal aktier och belopp samt VP-kontonummer.
  • Du gör din anmälan och betalar enligt de betalningsinstruktioner du får senast den 6 december 2023.

Till Nordic Issuing

Om dina aktier är förvaltarregistrerade

  • Teckning och betalning görs i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Oftast skickar banken/förvaltaren ett digitalt meddelande till dig som kontoinnehavare. Men det räcker att logga in på ditt värdepapperskonto från och med den första dagen i teckningstiden för att få instruktioner om hur du nyttjar dina teckningsrätter.
  • Observera att banker/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning och var därför ute i god tid.

Så här gör du för att teckna fler aktier/teckna aktier utan företrädesrätt

Oavsett om du tidigare inte äger aktier eller om dina aktier är direkt- eller förvaltarregistrerade kan du alltid anmäla dig för teckning av fler aktier direkt via Nordic Issuings plattform:

Till Nordic Issuing

OBS! Om du redan har aktier i Gradientech som är förvaltarregistrerade, rekommenderas att teckning av aktier utan företrädesrätt görs via din bank/förvaltare i samband med att dina teckningsrätter utnyttjas.

Kontakt

För frågor om hur du tecknar dig i emissionen kontakta:

Nordic Issuing
info@nordic-issuing.se
Tel: 040 – 632 00 20

För övriga frågor om Gradientech kontakta:

Urban Adolfsson
CFO Gradientech
urban.adolfsson@gradientech.se

Ann Charlotte Svensson
Investor Relations Gradientech
ir@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book